Categories
Blog

Đất thương mại dịch vụ là gì? và điều kiện chuyển đổi

Hiện nay, trên thị trường bất động sản ngày càng xuất hiện thêm nhiều các nhóm đất mới. Các nhóm đất này được quy định chặt chẽ theo luật đất đai của nhà nước Việt Nam. Bởi vậy, khi quyết định sở hữu hay mua bán một quý đất (bất động sản) nào đó chúng […]