Categories
Blog

Cầu Vũ Yên kết nối giao thương đảo và đất liền

  Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình Đảo Vũ Yên đã được chủ đầu tư tân trạng và xây dựng rất nhiều hạng mục công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Câu cầu nối liền đảo Vũ Yên với đất liền là một trong những dự án […]